fbpx

Become an instructor

Kurs hiszpańskiego dla maluszków

Niños Musicales

dla dzieci od 3 roku życia

Autorski program nauki języka hiszpańskiego
metodą muzyczno-sensoryczno-ruchową!

Niños Musicales to prowadzona od 2003 roku efektywna metoda nauki języka hiszpańskiego poprzez piosenki, rymowanki, muzykę klasyczną, ruch oraz wykorzystanie wszystkich zmysłów. Język poznany muzycznie i „całym ciałem” jest niewymazywalny z pamięci!

Zajęcia prowadzimy w przedszkolach, Klubach Malucha i salach zabaw.

Cele i efekty zajęć

Dla dzieci Niños Musicales to zajęcia, podczas których:

Poznają proste słowa i zwroty hiszpańskie za pomocą rymowanek i piosenek hiszpańskich, stopniowo z wiekiem włączają się w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności.
Osłuchują się z językiem hiszpańskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, np. w przedszkolu.
Nabywają prawidłowego wzorca wymowy hiszpańskiej, co jest najważniejsze na tym etapie nauki języka obcego.
Wykształcają wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym koordynację ruchową.
Nabywają niezastąpioną umiejętność słuchania.
Mają możliwość interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku w przypadku grup z opiekunami.

Dla rodziców Niños Musicales to zajęcia, które umożliwiają:

Poznanie przez mamę, lub osobę uczęszczającą z dzieckiem na zajęcia rymowanek i piosenek po hiszpańsku do wykorzystania we wspólnej zabawie z dzieckiem poza zajęciami; w domu, ogrodzie, na spacerze, czy w podróży.
Okazję do przyzwyczajenia dziecka do obcowania z grupą innych dzieci.
Umożliwienie spotkania innych mam, opiekunów z dziećmi w podobnym wieku, nawiązania nowych znajomości, a może nawet przyjaźni.

Zajęcia Niños Musicales wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci

(wg skali Gardnera)

Inteligencja językowa

Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku hiszpańskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe, oraz dużą dozę TPR („Total Physical Response”)

Inteligencja muzyczna

Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, matematyki, a w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej, oraz umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa

Poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i motorykę małą i motorykę dużą. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach, lub … podskakując na pupie!

Inteligencja interpersonalna

Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego i ogłady.

Podczas zajęć Niños Musicales prowadzący używają przebogatej i zróżnicowanej gamy pomocy dydaktycznych, których zasób powiększany jest co roku o nowości tak aby dzieci uczęszczające na zajęcia od kilku lat nigdy się nie znudziły. Zróżnicowane wizualnie karty obrazkowe, prawdziwe przedmioty, pacynki, pluszaki, wielkoformatowe podłogowe Maty Edukacyjne, domina, puzzle, tzw. Story Boards (plansze z opowiadaniami), zabawki sensoryczne EduSensory, jedzenie, oraz wszystko, co otacza dzieci w danej chwili. Nawet przedszkolny kącik zoologiczny np. z chomikiem na pewno zostanie sprytnie włączony w efektywny proces dydaktyczny przez prowadzącego…

Język dla ucha to nic innego jak muzyka, ze swoją tonalnością, rytmem i melodią. Dzieci w wieku niemowlęcym mają „słuch absolutny”, czyli naturalną zdolność do słyszenia niezwykle bogatej skali dźwięków, wszystkich istniejących na świecie fonemów, rytmu i melodii języka. Ta wrodzona umiejętność bowiem jest niezbędna w nauce języka ojczystego. Wykorzystując tę zdolność w nauczaniu języków obcych pozwalamy dziecku na rozwinięcie czujności językowej poprzez aktywizację obu półkul mózgowych, wykształcenie procesów percepcyjnych, wyczulenie słuchowe, umiejętność rozróżniania rytmu, tonalności, akcentowania i zmian w intonacji…

Koszt kursu podstawowego (30 zajęć, 1 tyg x 30 min.) – 945 zł
Koszt kursu intensywnego (30 zajęć 1 tyg x 45 min.) – 1399 zł
Do każdego kursu należy doliczyć jednorazowe wpisowe w wysokości 100 zł.
  •  
  • Istnieje możliwość płatności ratalnej.
  • Przy zapisie rodzeństwa, na drugi kurs jest 10 % zniżki.
  • Kursant otrzymuje Zestaw Ucznia, dostęp do platformy KIVO – elektronicznego dziennika oraz możliwość uczestnictwa w warsztatach kulturowych. 
  • Dodatkowo  w trakcie roku szkolnego uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach kulturowych lub skorzystać ze zniżki na płatne warsztaty kulinarne lub plastyczne. Więcej informacji o warsztatach: https://pitocolorito.pl/warsztaty/

Kto prowadzi kurs?

Magda
Magda Witowska-Mrdjan
lektorka języka hiszpańskiego
Iza
Izabela Sędrowicz
lektor hiszpańskiego, angielskiego, polskiego i tłumacz ang-pl oraz pl-ang

Zapisz maluszka na zajęcia Niños Musicales